ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ PAP TEST

― Τι είναι το Παπ Τεστ

Το Παπ Τεστ ή Τεστ Παπανικολάου είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου και πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Με το Παπ Τεστ ανιχνεύονται μη φυσιολογικά κύτταρα στον τράχηλο της μήτρας, πολύ πριν αυτά γίνουν καρκινικά. Ο γιατρός λαμβάνει κύτταρα με ένα βουρτσάκι από τον τράχηλο της μήτρας και στέλνει το δείγμα στο εργαστήριο για εκτίμηση. Περισσότερα από το 90% των Παπ Τεστ είναι φυσιολογικά

― Τι συμβαίνει όταν το Παπ Τεστ είναι παθολογικό;

Εάν το Παπ Τεστ είναι μη φυσιολογικό, τότε ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει το HPV Τεστ. Αυτό θα σας δώσει την πληροφορία εάν έχετε προσβληθεί από κάποιον ογκογόνο (υψηλής επικινδυνότητας) τύπο του HPV και άρα έχετε περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξετε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Ακόμα και αν καρκινικά κύτταρα είναι παρόντα, η πρώιμη διάγνωση και θεραπεία μπορούν να οδηγήσουν σε ίαση.

http://www.thinprep.com/pdfs/Cervical%20Cancer%20Screening%20Patient%20Education%20Brochure_PP-00075-02.pdf
σελ. 4/4

 

― Υπάρχει περίπτωση βελτίωσης του Παπ Τεστ;

Ναι. Και ο λόγος είναι ο εξής. Η απλή επάλειψη στο πλακάκι προκαλεί ακανόνιστη επίστρωση που δυσκολεύει την ακριβή αξιολόγηση. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι η πλειονότητα του υλικού των κυττάρων (80%) δεν επιστρώνεται στο πλακάκι και απορρίπτεται με τη σπάτουλα ή το βουρτσάκι της λήψης1. Η τεχνική ThinPrep Pap Test δίνει λύσεις στους περιορισμούς του κλασικού Παπ Τεστ και αποτελεί την πραγματική βελτίωση.

1 Hutchinson ML, et al. Homogeneous sampling accounts for the increased diagnostic accuracy using the ThinPrep® Processor, Am J Clin Pathol. 1994;101:215-19.

 

― Σε τι διαφέρει το ThinPrep Pap Test;

Τα κύτταρα συλλέγονται κατά τον ίδιο τρόπο και χωρίς επιπρόσθετη ταλαιπωρία. Αλλά αντί να επιστρωθούν στο πλακάκι, ο γιατρός τοποθετεί τα κύτταρα σε φιαλίδιο με διάλυμα συντήρησης των κυττάρων. Επιπλέον, η επίστρωση στο πλακάκι γίνεται αυτόματα σε ειδική συσκευή. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων της λήψης (100%) και τη σωστή συντήρηση και επίστρωση τους. Επιπλέον το ThinPrep Pap Test επιτρέπει πολλαπλές εξετάσεις στο ίδιο δείγμα χωρίς επαναληπτική επίσκεψη και λήψη.

― Υπάρχουν στοιχεία ότι το ThinPrep Pap Test είναι πιο αποτελεσματικό;

Μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών έχουν γίνει παγκοσμίως και έχουν αποδείξει ότι το Παπ Τεστ με τη μέθοδο ThinPrep δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα από το συμβατικό κολπικό επίχρισμα. Το ThinPrep Pap Test αποτελεί την πιο ευαίσθητη μέθοδο προληπτικού ελέγχου και διάγνωσης βλαβών του τραχήλου της μήτρας.

― Γιατί θα πρέπει να ζητήσω το ThinPrep Pap Test;

Το ThinPrep Pap Test είναι η πρώτη πραγματική βελτίωση του τεστ Παπανικολάου από την πρωτοεμφάνιση του πριν 60 χρόνια. Αυτό το νέο εξελιγμένο τεστ ενισχύει την εμπιστοσύνη σας για την πιστότητα της εξέτασης. Αποκτήστε τον έλεγχο του σώματος σας και ζητήστε από τον γιατρό σας το ThinPrep Pap Test σήμερα!


Οι πληροφορίες που αναφέρονται προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας». Την ευθύνη της ενημέρωσης φέρει η εταιρεία Aenorasis