ΓΙΑΤΙ THINPREP

Τα σημαντικότερο πλεονεκτήματα του ThinPrep Pap Test είναι ότι εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων της λήψης και τη σωστή συντήρηση τους, ενώ αντίθετα, στο κλασσικό Test Pap απορρίπτεται η πλειονότητα των κυττάρων με τη σπάτουλα και το βουρτσάκι λήψης.

Στο κλασσικό Pap Test, η απλή επάλειψη των κυττάρων στη γυάλινη πλάκα προκαλεί ακανόνιστη επίστρωση και συχνά δυσκολεύει την αξιολόγηση στο μικροσκόπιο. Αντιθέτως, το ThinPrep Pap Test, προσφέρει επιχρίσματα άριστης ποιότητας, με αποτέλεσμα ο κυτταρολόγος να κάνει ακριβέστερη διάγνωση.

Ακόμη, το ThinPrep Pap Test επιτρέπει τη διενέργεια επιπλέον εξετάσεων, που τυχόν θα χρειαστούν, στο ίδιο δείγμα, χωρίς επαναληπτική επίσκεψη και λήψη.

Έγκυρες πηγές παγκοσμίως , έχουν αποδείξει ότι το ThinPrep Pap Test δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα (πάνω από 90%) από ότι το συμβατικό Test Pap. To ThinPrep Pap Test αποτελεί σήμερα την πιο ευαίσθητη μέθοδο πρόληψης και διάγνωσης αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας.


Πέτρος Καρακίτσος, Καθηγητής Κυτταρολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρόεδρος Ελληνικής Κυτταρολογικής Εταιρείας
http://www.care.gr/post/5307/thin-prep-pap-test-megalyteri-diagnostiki-eyaisthisia


― Τα οφέλη από το ThinPrep Pap Test

Επιλέγοντας το ThinPrep Pap Test, το μόνο εγκεκριμένο Τεστ από το FDA (Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) για εξέταση Παπ Τεστ και έλεγχο για λοίμωξη από HPV με ΜΙΑ μόνο λήψη, μπορεί μία γυναίκα να κάνει με τον τρόπο αυτόν όλο τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Το ThinPrep Pap Test είναι πιο αξιόπιστο από το κλασικό Παπ Τεστ. Έγκριση FDA Νοέμβριος 1996: «… είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικό από το 50 ετών συμβατικό Pap Test…» και «…έχει σημαντικά βελτιώσει την καταλληλότητα του δείγματος…» 1.

Ο συνδυασμός του ThinPrep Pap Test και του ThinPrep Imaging αυξάνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό ανίχνευσης αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας.

References:
1. FDA, Department of Health & Human Services, P950039, ThinPrep® 2000 System. Filed: November 22, 1995. Amended: March 6, April 19, May 1, and May 7, 1996